Regulamin Strefy Basenowej

Zasady bezpieczeństwa i regulamin korzystania ze strefy basenowej.

1. Z basenu, jacuzzi i całej strefy basenowej korzystać mogą goście właściciela za jego zgodą na własną odpowiedzialność w szczególności w przypadku utonięcia, uszkodzeń ciała na skutek wypadków związanych z korzystaniem z basenu, zachowań innych korzystających nie przestrzegających niniejszego Regulaminu, zakażenia chorobami skóry i zatruć pokarmowych. Ponieważ basen nie ma ratownika i nie jest strzeżony, minimalna liczba korzystających musi wynosić co najmniej 2 osoby, maksymalna 10 osób

2. Basen jest dostępny dla gości Ośrodka Wczasowego SARGUS bezpłatnie.

3. Przed wejściem na halę basenu użytkownicy zobowiązani są do skorzystania z przebieralni, tj. do zamiany obuwia na czyste obuwie zamienne (klapki basenowe), pozostawienia okryć wierzchnich, przebrania się w strój kąpielowy/kąpielówki. Obuwie i odzież wierzchnią proszę pozostawić w szafkach do tego wyznaczonych.

4. Strój kąpielowy dla kobiet może być jedno lub dwuczęściowy.

5. Osobom korzystającym z basenu i/lub jacuzzi zaleca się noszenie czepka, w związku z tym, że chcemy zachować najwyższe standardy higieny.

6. W szatni należy pozostawić urządzenia mogące ulec uszkodzeniu (telefony komórkowe, zegarki itp.) oraz elementy
o ostrych krawędziach ze względu na fakt, że mogą stanowić zagrożenie (biżuteria). Zaleca się pozostawianie cennych przedmiotów
w pokoju hotelowym, ponieważ chcemy zmniejszyć ryzyko kradzieży. Za rzeczy zaginione lub skradzione obsługa Ośrodka Wczasowego SARGUS nie ponosi odpowiedzialności.

7. Przed wejściem na teren basenu hotelowego należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz instrukcją użytkowania jacuzzi oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie basenu.

8. Przed skorzystaniem z kompleksu basenowego należy skorzystać z prysznica oraz dokonać dezynfekcji stóp.

9. Z prysznica należy korzystać po każdorazowym skorzystaniu z toalety.

10. Na teren strefy basenowej zabrania się wnoszenia żywności, napojów oraz elementów/artykułów ostrych, niebezpiecznych, a w szczególności szklanych (w tym kosmetyków w szklanych opakowaniach).

11. Zabrania się korzystania z kompleksu basenowego dzieciom do lat 12 bez opieki osoby dorosłej, ponieważ chcemy dbać o ich bezpieczeństwo.

12. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu i jacuzzi tylko w specjalnych pielucho-majtkach.

13. Dzieci mogą korzystać z kompleksu basenowego tylko pod opieką opiekuna prawnego.

14. Z  kompleksu basenowego nie wolno korzystać osobom które:

a) są nietrzeźwe lub są pod pływem środków odurzających;

b) są w widocznie złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych;

c) posiadają niezagojone rany lub choroby dermatologiczne;

d) są uczulone na środki dezynfekujące;

e) cierpią na choroby i dolegliwości, przy których korzystanie z basenu nie jest zalecane;

f) chorują na choroby zakaźne,

ponieważ mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia swojego oraz innych.

15. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać z basenu i jego urządzeń ze szczególną
ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia. Ośrodek Wczasowy SARGUS nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby.

16. Ponieważ zależy nam na bezpieczeństwie korzystających na terenie kompleksu basenowego kategorycznie zabrania się:

a) biegania,
b) skoków do wody,
c) spożywania napojów alkoholowych
d) spożywania żywności oraz żucia gumy,
e) wszczynania fałszywych alarmów,
f) pozostawiania małych dzieci bez opieki.

17. W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowań uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.

18. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.

19. Basen i strefa basenowa nie jest częścią zamówienia, są one udostępniane nieodpłatnie dla gości ośrodka Wczasowego SARGUS

20. Ośrodek Wczasowy SARGUS nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu.

21. Strega basenowa czynna jest dla gości ośrodka w godzinach od 9.00 – 21.00 z wyłączeniem okresowych przerw technicznych.

Instrukcja użytkowania jacuzzi:

1. Wejście do jacuzzi może się odbywać wyłącznie po stopniach.

2. Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny.

3. Podczas wychodzenia czy też wchodzenia do wanny jacuzzi należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ istnieje ryzyko upadku.

4. Przed wejściem do jacuzzi należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.

5. Zalecany łączny pobyt w jacuzzi jest nie dłuższy niż 20 minut dziennie.

6. Kąpiel w jacuzzi odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.

7. W jacuzzi, może przebywać jednocześnie nie więcej niż 6 osób.

8. Osobom przebywającym w wannie jacuzzi zabrania się:

– powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób korzystających z wanny jacuzzi lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek,
– wchodzenia i wychodzenia z wanny jacuzzi w inny sposób niż poprzez schodki,
– użytkowania wanny jacuzzi gdy wyłączona jest instalacja napowietrzająca bądź dostęp do wanny jest zakazany,
– wpychania osób do wanny jacuzzi,
– wnoszenia do wanny jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów i substancji chemicznych, np. szamponów, olejków, soli kąpielowych itp.,
– przebywania w wannie jacuzzi w pozycji stojącej,
– zanurzania głowy i twarzy,
– manipulowanie przy dyszach i pokrętłach, ponieważ może skutkować to awarią,
– wylewania wody z wanny jacuzzi.