Punkt ładowania Pojazdów

Regulamin Regulamin korzystania z punktu ładowania samochodów elektrycznych przy ośrodku wczasowym SARGUS w Władysławowie

 1. Definicje:

  • Punkt ładowania – urządzenie do ładowania samochodów elektrycznych znajdujące się na parkingu Ośrodka Wczasowego SARGUS.
  • Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która wykupiła możliwość korzystania z punktu ładowania.
  • Dostęp platynowy – usługa premium umożliwiająca parkowanie na miejscu postojowym punktu ładowania niezależnie od tego, czy trwa proces ładowania.
 2. Warunki korzystania:

  • Miejsce postojowe przy punkcie ładowania jest przeznaczone wyłącznie dla pojazdów elektrycznych.
  • Użytkownicy, którzy wykupili możliwość ładowania, mogą korzystać z miejsca postojowego tylko na czas ładowania.
  • Osoby posiadające dostęp platynowy mogą pozostawić pojazd na miejscu postojowym również wtedy, gdy nie odbywa się proces ładowania.
 3. Aktywacja ładowania:

  • Ładowanie pojazdu jest możliwe po podaniu kodu aktywacyjnego lub przyłożeniu karty zbliżeniowej do czytnika aktywacyjnego.
 4. Moc ładowania:

  • Moc ładowania może zostać pomniejszona w przypadku zwiększonego obciążenia sieci elektrycznej.
  • Optymalne godziny ładowania to 10:00 – 18:00. Zaleca się ładowanie pojazdów w tych godzinach w celu zapewnienia efektywności i stabilności sieci.
 5. Ograniczona odpowiedzialność:

  • Ośrodek wczasowy SARGUS dokłada wszelkich starań, aby proces ładowania przebiegał prawidłowo i bezpiecznie. Jednakże nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z przepięć, zakłóceń w dostawie prądu lub innych zdarzeń losowych.
  • Użytkownik korzystający z punktu ładowania zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz instrukcją obsługi przed rozpoczęciem ładowania.
  • W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad Regulaminu, ośrodek zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań, w tym wezwania służb porządkowych.
 6. Zasady korzystania z punktu ładowania:

  • Stacja ładowania znajduje się na terenie prywatnego parkingu ośrodka wczasowego SARGUS i jest dostępna wyłącznie dla Klientów ośrodka.
  • Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w infrastrukturę techniczną punktu ładowania.
  • Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z nieprawidłowego wykorzystania punktu ładowania, za wszelkie dokonane uszkodzenia lub zniszczenia infrastruktury, jak również za uniemożliwienie lub ograniczenie innym Klientom korzystania z punktu ładowania.
 7. Siła wyższa:

  • Ośrodek wczasowy SARGUS nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z usług ładowania w sytuacjach od niego niezależnych, w szczególności w razie awarii, konserwacji, modernizacji punktu ładowania, zajęcia wszystkich stanowisk przez Klientów lub przypadków siły wyższej.
  • O wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu punktu ładowania należy niezwłocznie powiadomić obsługę ośrodka. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z dalszego korzystania z usług ładowania po wystąpieniu awarii.
 8. Rzeczy osobiste:

  • Ośrodek wczasowy SARGUS nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta w pojeździe oraz przy punkcie ładowania.
 9. Postanowienia końcowe:

  • Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.sargus.com.pl.
  • Wszelkie zmiany regulaminu będą komunikowane użytkownikom za pośrednictwem strony internetowej O.W. Sargus.

Telefon 58-67-414-67; Komórka 501-295-864

Ośrodek Wczasowy SARGUS
84-120 Władysławowo

Regulamin parkingu:

 1. Parkingi są wyłącznie dla gości ośrodka wczasowego Sargus w trakcie pobytu i muszą być zgłoszone w recepcji podczas meldunku.
 2. Na parkingu “A”, który jest bezpłatny, nie ma możliwości rezerwacji miejsca postojowego, gdzie nie zapewniamy miejsca postojowego.
 3. Na parkingu “B” jest pobierana opłata za rezerwację miejsca postojowego. możliwość taka jest w trakcie rezerwacji lub w dniu przyjazdu do ośrodka.
 4. Miejsca parkingowe są przeznaczone wyłącznie dla pojazdów osobowych. W przypadku parkowania pojazdów niezgodnie z regulaminem, ośrodek zastrzega sobie prawo do założenia blokady lub będą wywiezione z parkingu na kosztusunięcia takiego pojazdu z parkingu na koszt właściciela.
 5. Dla pojazdów elektrycznych oraz rowerów udostępnione są specjalne miejsca parkingowe z odpowiednimi udogodnieniami (ładowarki, stojaki).
 6. Każdy użytkownik parkingu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa oraz przepisów ruchu drogowego.
 7. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu parkingu bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.