Regulamin Pobytu

Regulamin Pobytu Ośrodka Wczasowego SARGUS

1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

3. Uzupełniającymi dokumentami niniejszego Regulaminu są:

a. „Cennik usług” – określający opłaty za zakwaterowanie i inne usługi
b. „Regulamin rezerwacji” określający zasady dokonywania i anulowania rezerwacji pokoi.
c.  Koronawirus – Regulamin Postępowania wprowadzający zmiany w poniższym regulaminie w czasie epidemii. 

4. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobieramy w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem.

5. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

6. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego ośrodka. Jesteśmy jednak zobowiązani do zameldowania każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

7. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz. 15.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

8. Najmując pokój gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Ośrodek nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

9. Miejsce parkingowe nie jest częścią zamówienia.

Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie. Do 1 pokoju / apartamentu właściciel placu parkingowego udostępnia jedno miejsce parkingowe, dla grup zorganizowanych 1 miejsce na autokar.
Należy we własnym zakresie zabezpieczyć przed kradzieżą i stratami.

10. W ośrodku obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00.

11. Posiłki serwujemy w godzinach:

Śniadania od 8.00 do 10.00.

12. W ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

13. Ośrodek nie jest przystosowany do przebywania zwierząt i z tego względu możemy nie przyjąć osób pragnących wypoczywać w towarzystwie swoich ulubieńców.

14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia, które wykryjemy po opuszczeniu pokoju, po wcześniejszej konsultacji z najemcami obciążymy ich kosztami naprawy.

15. W przypadku zgubienia klucza, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100,00 złotych.

16. W momencie przekazania przez recepcję klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Co 3 dni wymienimy ręczniki oraz sprzątniemy pokój, w tym celu należy wywiesić stosowną zawieszkę lub uzgodnić tą usługę z personelem jeśli nie zmieniono zasad z powodu epidemii.  (czytaj zmiany regulamin covid )

17. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, lub innych urządzeń nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.

18. W obiekcie zabraniamy:

a. zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa,
b. zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami ośrodka) w pokojach bez zgody kierownictwa (czytaj zmiany regulamin covid )
c. zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości, kierownictwo oraz pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
d. zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,

19. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
a. będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających.
b. które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
c. osobą które nie przedstawią w czasie epidemii przy meldunku aktualnego testu z negatywnym wynikiem lub paszportu zdrowotnego.

20. Osoby, które naruszą zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.

21. Przedmioty osobistego użytku, które pozostawili Państwo wyjeżdżając, odeślemy na Pański koszt i ryzyko, na wskazany adres, na życzenie gości do 3 tygodni.  Jeżeli będzie to napotykało trudne do przezwyciężenia trudności, Ośrodek może zastosować procedurę przewidzianą w art. 183 § 2 i następne kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz.U. 64.16.93 z pózn. zm.).

22. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub innych przedmiotów, również posiadających wartość naukową lub artystyczną które nie zostały zgłoszone i zdeponowane w sejfie.

23. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień, w jakości świadczonych usług. Reklamacja powinni zgłosić Państwo w Recepcji niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

Jeśli posiadają Państwo zastrzeżenia, reklamacje dotyczących jakości usług, prosimy o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje, które złożą Państwo w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody oraz nieumiejętne korzystanie z urządzeń.

24. Gość ma możliwość skorzystania z przechowalni bagaży w szczególnych dla niego okolicznościach.

25. Na terenie obiektu jest System rejestracji audio-wizualny który ma na celu zapewnienia ochrony osobom przebywającymi na terenie ośrodka i wyrażają państwo zgodę na rejestrowanie wchodząc i przebywając na terenie obiektu. ( dane przechowywane są do 30 dni. Jeśli nie doszło do sytuacji kiedy należy zabezpieczyć dane).

26. Regulamin Ośrodka Podaje Się Do Wiadomości Poprzez Zamieszczenie:
A. Na Stronie Internetowej www.sargus.com.pl
B. W Drodze Indywidualnego Zapoznania Się Przez Klienta Przy Czynnościach Meldunkowych Na Tablicy Informacyjnej
C. Oraz W Pokojach Gościnnych.

27. Właściciele, kierownictwo i pracownicy zatwierdzili niniejszy regulamin. Obowiązuje on od dnia 01.03.2020 r. 

28. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub pewne punkty regulaminu w związku z losowymi sytuacjami, np. pandemia. 

Telefon 58-67-414-67; Komórka 501-295-864

Ośrodek Wczasowy SARGUS
84-120 Władysławowo